आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

२७ पौष २०७९, बुधवार

वार्षिक प्रतिवेदन २०७८-०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

२७ पौष २०७९, बुधवार

आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन

२७ पौष २०७९, बुधवार

आ. व. २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

२७ पौष २०७९, बुधवार

प्रदेश सरकार- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - आ.व. २०७७/७८

२७ पौष २०७९, बुधवार

आ.ब. २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

२७ पौष २०७९, बुधवार

वार्षिक प्रतिवेदन २०७८-०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

२७ पौष २०७९, बुधवार

प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-७९

२७ पौष २०७९, बुधवार

बजेट वक्तव्य आ.व. २०७९-०८०

०१ असार २०७९, बुधवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction