प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 आ.व. २०७९-०८० को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

2 आ.व. २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

3 आ.व. २०७७-०७८ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

4 आ.व. २०७६-०७७ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

5 आ.व. २०७५-०७६ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

6 आ.व. २०७४-०७५ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.