प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि २०७९

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि २०७९

2 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८

3 वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७८

वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७८

4 खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

5 अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन तथा समन्वय सम्बन्धि कार्यविधि २०७८

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन तथा समन्वय सम्बन्धि कार्यविधि २०७८

6 प्रदेश नं. १ संचित कोष संचालन कार्यविधि २०७४

प्रदेश नं. १ संचित कोष संचालन कार्यविधि २०७४

7 कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७९

कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७९

8 प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५(संशोधन)

कार्यविधि

9 प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन

विशेष अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.