प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद बिभाग हाम्रो सम्पर्क इमेल
1 श्याम प्रसाद भण्डारी सचिव 9852022768 spbhandaribrt@gmail.com
2 केशव प्रसाद अर्याल प्रवक्ता कर्मचारी प्रशासन महाशाखा/ वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा आर्थिक महाशाखा ९८५२६६९९३३ ad.moeap1@gmail.com
3 खगेन्द्र खड्का उपसचिव बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा/ वित्त व्यवस्थापन महाशाखा ९८४२१५५३६५ khadkakhagendra67@yahoo.com
4 उमा शर्मा तिवारी सूचना अधिकारी सूचना प्रविधि शाखा ९८५२०५०३२० uma.tiwari@nepal.gov.np
5 पुष्पलता उप्रेती शाखा अधिकृत राजश्व व्यवस्थापन शाखा/ वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन शाखा ९८४२६२५७०० pushpalata.upreti@nepal.gov.np
6 सतिश सत्याल गुनासो सुन्ने अधिकारी कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८५२०५०३१९ satishsatyal199@gmail.com
7 स्वीटी कुमारी साह कम्प्युटर ईन्जिनियर सूचना प्रविधि शाखा ९८०४०४६८८३ sweetisci@gmail.com
8 विदुर पौडेल शाखा अधिकृत आर्थिक विश्लेषण शाखा ९८६२९७९५१८ bdpd2049@gmail.com
9 मनोज निरौला लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५११५६४१५ monoj.niraula73@gmail.com
10 डम्बर घिमिरे शाखा अधिकृत बजेट तथा कार्यक्रम शाखा ०२१-५७११४० dambar.ghimire@nepal.gov.np
11 प्रिती कर्ण शाखा अधिकृत बजेट तथा कार्यक्रम शाखा ९८४२४०३००७ priteeka03@gmail.com
12 केशव कोइराला कानून अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा ९८५२०५१४१३ kkoirala318@gmail.com
13 विष्णु कुमार थेगुवा शाखा अधिकृत प्रादेशिक योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४२५४२९४७
14 दुर्गा ढकाल शाखा अधिकृत विकास सहायता तथा अनुदान व्यवस्थापन शाखा ९८४२०४८८५५ dhakaldurga449@gmail.com
15 अमृता भट्टराई वस्ती अधिकृत छैटौं कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८४२०३२८१०
16 अनिता घिमिरे अधिकृत छैटौं बजेट तथा कार्यक्रम शाखा ९८४२२४९७५८ anisilgt@gmail.com
17 लिला बल्लभ नेपाल कम्प्यूटर अधिकृत छैटौँ सुचना प्रविधि शाखा ९८५१०१९५३९ lbnepal@gmail.com
18 विनोद ढुंगेल अधिकृत छैटौं मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय ९८४२०२९४७५ jrbinod@gmail.com
19 योगेन्द्र नारायण चौधरी कम्प्यूटर अधिकृत छैटौँ कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८५२०३५९९५ ynchad@gmail.com
20 फणिन्द्रनाथ अधिकारी अधिकृत छैटौं कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८५२०३११९५ fnadhikari@gmail.com
21 रेवती ढुंगाना अधिकृत छैटौं विकास सहायता तथा अनुदान व्यवस्थापन शाखा ९८५२०३८५०० rewatidhungana33@gmail.com
22 ममता चौलागाई कम्प्यूटर अधिकृत छैटौं बजेट तथा कार्यक्रम शाखा 9849397289
23 लावण्य राज पोखरेल सहायक पाँचौ सचिव ज्यूको सचिवालय 9842125341
24 सुदामा साह कार्यालय सहयोगी वि.व्य.म.शाखा ९८४२१०२८७६
25 टेक बहादुर प्रधान कार्यालय सहयोगी क.प्र.शाखा ९८०४३७१७६२ tekendrapradhan2075@gmail.com
26 कुल बहादुर महतरा कार्यालय सहयोगी ब.यो.का.म.शाखा ९८१६०६७५४८
27 सुजाता केसी कार्यालय सहयोगी क.प्र.शाखा ९८४२२४७२८०
28 कृष्ण कुमार राजवंशी हलुका सवारी चालक क.प्र.शाखा ९८१४३६३१२८
29 लाल बहादुर तामाङ्ग हलुका सवारी चालक क.प्र.शाखा ९८१७९००३९१
30 चन्द्र नारायण चौधरी हलुका सवारी चालक क.प्र.शाखा ९८५२६५५८५५
31 कुश केसी हलुका सवारी चालक क.प्र शाखा ९८१७३५५५७३

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.