आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य

प्रदेश सभाको बैठकमा २०७६ साल असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मा. इन्द्र बहादुर आड्बोले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण