शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार-२०७७ को लागि आवेदन माग बारे सूचना 077/078 समाचार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार.pdf 01/18/2021 - 13:10
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ 077/078 अन्य ऐन प्रदेश आर्थिक कार्यविधि(पहिलो संशोधन) ऐन_२०७६.pdf 09/11/2020 - 12:47
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन 077/078 बजेट आ. व. २०७४-७५ देखि २०७७-७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन.pdf 08/25/2020 - 17:01
आ.व. २०७६/७७ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेका प्रमुख कार्यहरुको विवरण 077/078 समाचार आ.ब. २०७६-७७ मा भएका प्रमुख कार्यहरु .pdf 08/11/2020 - 15:38
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन 076/077 प्रतिवेदन बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७६-७७.pdf 07/24/2020 - 15:15
राजस्व दाखिला र अनुदान फिर्ता दाखिला तथा आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। 077/078 निर्णय, परिपत्र आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा.pdf 07/16/2020 - 20:47
राजस्व दाखिला र अनुदान फिर्ता दाखिला तथा आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। 077/078 निर्णय, परिपत्र आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा.pdf 07/16/2020 - 20:47
Budget Summary of Fiscal Year 2077/78 BS (English Version) 076/077 बजेट BudgetSummary_En.pdf 07/13/2020 - 15:10
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान निकासा र स्थानीय तहमा संकलन भएको राजश्‍व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने सम्वन्धमा । 076/077 जानकारी, निर्णय, परिपत्र अनुदान निकासा र राजश्‍व सम्वन्धमा । .pdf 06/28/2020 - 15:59
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान निकासा र स्थानीय तहमा संकलन भएको राजश्‍व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने सम्वन्धमा । 076/077 जानकारी, निर्णय, परिपत्र अनुदान निकासा र राजश्‍व सम्वन्धमा । .pdf 06/28/2020 - 15:59