शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
आ. व. २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन 077/078 प्रतिवेदन अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७७.pdf 04/05/2021 - 15:07
आ. व. २०७८/७९ मा समपूरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजनाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा 077/078 समाचार प्रस्ताव पेश गर्ने.pdf 03/22/2021 - 13:48
आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- फाल्गुण मसान्त सम्मको ०७७/०७८ समाचार आय व्यय विवरण फाल्गुण.pdf 03/18/2021 - 14:37
आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- माघ मसान्त सम्मको ०७७/०७८ समाचार आय व्यय विवरण माघ.pdf 02/16/2021 - 14:35
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सुपरिवेक्षक र गणक पदको करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी सूचना 077/078 समाचार cbs notice.pdf 01/31/2021 - 14:53
आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको 077/078 समाचार आ. व. २०७७-७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको.pdf 01/28/2021 - 10:41
आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन 077/078 प्रतिवेदन आ.व. २०७७७-७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा.pdf 01/27/2021 - 12:23
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार-२०७७ को लागि आवेदन माग बारे सूचना 077/078 समाचार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार.pdf 01/18/2021 - 13:10
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ 077/078 अन्य ऐन प्रदेश आर्थिक कार्यविधि(पहिलो संशोधन) ऐन_२०७६.pdf 09/11/2020 - 12:47
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन 077/078 बजेट आ. व. २०७४-७५ देखि २०७७-७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन.pdf 08/25/2020 - 17:01