शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ०७६/०७७ बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७६-७७.pdf
राजस्व दाखिला र अनुदान फिर्ता दाखिला तथा आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। ०७७/०७८ आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा.pdf
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान निकासा र स्थानीय तहमा संकलन भएको राजश्‍व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने सम्वन्धमा । ०७६/०७७ अनुदान निकासा र राजश्‍व सम्वन्धमा । .pdf
कोभिड-१९ ले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाल फर्किन प्रतिक्षारत र फर्किएका प्रदेश १ वासीहरुको सूचना संकलनका लागि तयार पारिएको सर्वेक्षण प्रश्नावली फारम। ०७६/०७७
कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान ०७६/०७७ सूचना_0.pdf
राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना ०७६/०७७ राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना.pdf
समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) ०७६/०७७ समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा .pdf
सवारी साधन कर बाँडफाँट २०७५/७६ ०७५/०७६ सवारी साधन कर बाँडफाँट २०७५-७६.pdf
सवारी साधन कर बाडफाड सम्बन्धमा -(प्रदेश नं १ ,स्थानीय तह सबै ) ०७५/०७६ सवारी साधन करबाट प्राप्त राजस्व.pdf
आ.ब २०७५/०७६ को वित्त हस्तान्तरण र बजेट कार्यन्वयन सम्बन्धमा -(स्थानीय तह सबै ) ०७५/०७६ bitiyahastantaran-2075-076.pdf

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण