क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार-२०७७ को लागि आवेदन माग बारे सूचना वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार.pdf
2 आ.व. २०७६/७७ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेका प्रमुख कार्यहरुको विवरण आ.ब. २०७६-७७ मा भएका प्रमुख कार्यहरु .pdf
3 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७६-७७.pdf
4 राजस्व दाखिला र अनुदान फिर्ता दाखिला तथा आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा.pdf
5 प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान निकासा र स्थानीय तहमा संकलन भएको राजश्‍व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने सम्वन्धमा । अनुदान निकासा र राजश्‍व सम्वन्धमा । .pdf
6 कोभिड-१९ ले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाल फर्किन प्रतिक्षारत र फर्किएका प्रदेश १ वासीहरुको सूचना संकलनका लागि तयार पारिएको सर्वेक्षण प्रश्नावली फारम।
7 कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान सूचना_0.pdf
8 राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना.pdf
9 समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा .pdf
10 सवारी साधन कर बाँडफाँट २०७५/७६ सवारी साधन कर बाँडफाँट २०७५-७६.pdf