फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
pic जीवन प्रकाश सिटौला सचिव ०२१-५३४३३१
हरिहर पौडेल उपसचिव ०२१-५३३६७६ harihar029@gmail.com
pic गजेन्द्र प्रसाद यादव उपसचिव ९८५५०३३५८३ likeyadavgp@gmail.com
pic गोविन्द प्रसाद पौडेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२०३१५६६ paudyalgobinda2@gmail.com
pic स्वीटी कुमारी साह कम्प्युटर इन्जिनियर सुचना प्रविधि शाखा ९८०४०४६८८३ sweetisci@gmail.com
pic श्री युनेस प्रताप सिंह शाखा अधिकृत बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा ९८४१९१३१८७
pic विदुर पौडेल शाखा अधिकृत राजश्व व्यवस्थापन शाखा ९८६२९७९५१८
Sangam Sir Pic संगम गुरुङ शाखा अधिकृत राजश्व व्यवस्थापन शाखा ९८४९०४८८२३ grng.sangam@gmail.com
pic निराज पोख्रेल शाखा अधिकृत विकास सहायता तथा अनुदान व्यवस्थापन शाखा ९८६१९७३१०९
pic भरतमणी सापकोटा शाखा अधिकृत आर्थिक विश्लेथषण शाखा ९८४९६४५०३० sapk.bharat@gmail.com
Pic गजाधर खतिवडा शाखा अधिकृत वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन शाखा ९८४२७१००८१ khatiwadaganga123@gmail.com
राकेश मणि उपाध्याय शाखा अधिकृत
अनिता घिमिरे नायब सुब्बा ९८४२२४९७५८ anisilgt@gmail.com
pic अनिल तामाङ नायब सुब्बा ९८४२९४८७२८ aniltmgktg@gmail.com
रेवती ढुंगाना नायब सुब्बा ९८५२०३८५०० rewatidhungana33@gmail.com
pic मोहन योङहाङ लिम्बु नायब सुब्बा ९८०८१५५३०५ mohanyonghang7@gmail.com
pic डम्बर वि. क. नायब सुब्बा ९८६५६०८५९४ dambarbk8@gmail.com
pic अजय प्रकाश भगत नायब सुब्बा ९८१७८०८०९० ajay.bhagat2050@gmail.com
pic खगेन्द्र कुमार मल्लिक कम्प्यूटर अपरेटर ९८४२०४८६१० iamkhagen@gmail.com
pic विनय भाष्कर दत्त कम्प्यूटर अपरेटर ९८४३५००४९९ duttadigital@gmail.com
pic पर्शुराम कोइराला खरिदार ९८५२०२८५२९ pkoirala2010@gmail.com
pic दिनेश भट्टराई खरिदार ९८४२२९७२७०
pic मिलन कुमार साह सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८४१०४५३१६ milan.alx0007@gmail.com
प्रभादेवी पोख्रेल कार्यालय सहयोगी ९८६०३२३७०९
pic सुदामा साह कार्यालय सहयोगी ९८४२१०२८७६
टेक बहादुर प्रधान कार्यालय सहयोगी ९८०४३७१७६२
प्रदिप दाहाल कार्यालय सहयोगी ९८१९७८११०२
कुल बहादुर महतरा कार्यालय सहयोगी ९८१६०६७५४८
कृष्ण कुमार राजवंशी हलुका सवारी चालक ९८१४३६३१२८
लाल बहादुर तामाङ्ग हलुका सवारी चालक ९८१७९००३९१
चन्द्र नारायण चौधरी हलुका सवारी चालक ९८५२६५५८५५