शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान निकासा र स्थानीय तहमा संकलन भएको राजश्‍व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने सम्वन्धमा । ०७६/०७७ अनुदान निकासा र राजश्‍व सम्वन्धमा । .pdf 06/28/2020 - 15:59
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सारांश ०७६/०७७ आर्थिक वर्ष २०७७-७८को बजेट सारांश (वित्तीय हस्तान्तरण समेत).pdf 06/28/2020 - 14:26
समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७/७८ ०७५/०७६ समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७.७८.pdf 06/19/2020 - 10:29
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ ०७६/०७७ प्रदेश अर्थ विधेयक, २०७७_0.pdf 06/17/2020 - 16:04
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७/७८ ०७६/०७७ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७.७८.pdf 06/16/2020 - 13:20
प्रदेश नं १ को आर्थिक सर्भेक्षण २०७६/७७ ०७६/०७७ प्रदेश नं. १ को आ.व. २०७६.७७ आर्थिक सर्वेक्षण.pdf 06/15/2020 - 20:53
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७ ०७६/०७७ प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७७.pdf 06/15/2020 - 17:23
रातो किताब २०७७/७८ ०७६/०७७ रातो किताब २०७७.७८.pdf 06/15/2020 - 17:20
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्य ०७६/०७७ आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को बजेट बक्तव्य_1.pdf 06/15/2020 - 17:19
कोभिड-१९ ले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाल फर्किन प्रतिक्षारत र फर्किएका प्रदेश १ वासीहरुको सूचना संकलनका लागि तयार पारिएको सर्वेक्षण प्रश्नावली फारम। ०७६/०७७ 06/10/2020 - 18:25

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण