शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
श्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ ०७५/०७६ श्रोत सुनिश्चितता निर्देशिका २०७६_0001.pdf 05/29/2019 - 15:12
स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सवारी साधन कर बाँडफाँड सम्बन्धी अनुमानित स्रोतको विवरण ०७६/०७७ सवारी साधन कर बाँडफाँड सम्बन्धी_0001.pdf 05/23/2019 - 16:39
Invitation for Quotations for the Supply and Delivery of Motorcycle and Scooter ०७५/०७६ Notice.pdf , Invitation for Quotations for the Supply and Delivery of Motorcycle and Scooter.pdf 05/13/2019 - 11:21
बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा ०७५/०७६ बजेट सीमा र मार्गदर्शन तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया.pdf 05/09/2019 - 14:36
Invitation for Quotations for the Supply and Delivery of IT Products ०७५/०७६ दर भाउ.pdf 05/08/2019 - 12:32
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च समेत ) ०७५/०७६ कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च ).pdf 12/20/2018 - 13:26
आ. व. २०७५/०७६ कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन ०७५/०७६ आ. व. २०७५।०७६ कार्यक्रम _ परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन.pdf 12/02/2018 - 11:18
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली ,२०७५.pdf 11/27/2018 - 14:08
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ०७५/०७६ सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका.pdf 11/27/2018 - 12:26
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 10/08/2018 - 13:03

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण