शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
रातो किताब, २०७६ ०७५/०७६ red book 2076.pdf 06/17/2019 - 13:18
प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ ०७५/०७६ विनियोजन विधेयक २०७६.pdf 06/17/2019 - 13:17
आर्थिक ऐन, २०७६ (प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) ०७५/०७६ aarthik bidheyak 2076.pdf 06/17/2019 - 13:13
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य ०७५/०७६ budget 2076-2077.pdf 06/16/2019 - 17:15
संशोधन-सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधी र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशीका, २०७५ ०७५/०७६ sansodhan sarbajanik kharcha mapdanda_0001.pdf 06/02/2019 - 14:39
विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता ०७५/०७६ Download File.pdf 05/29/2019 - 15:29
श्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ ०७५/०७६ श्रोत सुनिश्चितता निर्देशिका २०७६_0001.pdf 05/29/2019 - 15:12
स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सवारी साधन कर बाँडफाँड सम्बन्धी अनुमानित स्रोतको विवरण ०७६/०७७ सवारी साधन कर बाँडफाँड सम्बन्धी_0001.pdf 05/23/2019 - 16:39
Invitation for Quotations for the Supply and Delivery of Motorcycle and Scooter ०७५/०७६ Notice.pdf , Invitation for Quotations for the Supply and Delivery of Motorcycle and Scooter.pdf 05/13/2019 - 11:21
बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा ०७५/०७६ बजेट सीमा र मार्गदर्शन तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया.pdf 05/09/2019 - 14:36