शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान ०७६/०७७ सूचना_0.pdf 03/25/2020 - 16:26
राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना ०७६/०७७ राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना.pdf 03/23/2020 - 13:46
समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) ०७६/०७७ समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा .pdf 03/18/2020 - 10:39
सूचनाको हक सँग सम्बन्धित ०७६/०७७ सूचनाको हक सँग सम्बन्धित.pdf 01/29/2020 - 12:19
मध्यमकालीन खर्च संरचना ०७६/०७७ MTEF-PDF.pdf 01/20/2020 - 15:14
प्रदेश विशेष अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५ ०७५/०७६ प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५ पहिलो संशोधन_0.pdf 12/31/2019 - 10:57
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ पहिलो संशोधन ०७६/०७७ प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५(संशोधन)_1.pdf 11/25/2019 - 15:15
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ मार्गदर्शन-compressed.pdf 08/17/2019 - 23:20
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन-२०७६/०७७ ०७६/०७७ red book all activities.pdf 06/20/2019 - 12:22
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ red book 2076.pdf 06/17/2019 - 13:18

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण