शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सुपरिवेक्षक र गणक पदको करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी सूचना 077/078 समाचार cbs notice.pdf 01/31/2021 - 14:53
आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको 077/078 समाचार आ. व. २०७७-७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको.pdf 01/28/2021 - 10:41
आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन 077/078 प्रतिवेदन आ.व. २०७७७-७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा.pdf 01/27/2021 - 12:23
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार-२०७७ को लागि आवेदन माग बारे सूचना 077/078 समाचार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार.pdf 01/18/2021 - 13:10
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ 077/078 अन्य ऐन प्रदेश आर्थिक कार्यविधि(पहिलो संशोधन) ऐन_२०७६.pdf 09/11/2020 - 12:47
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन 077/078 बजेट आ. व. २०७४-७५ देखि २०७७-७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन.pdf 08/25/2020 - 17:01
आ.व. २०७६/७७ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेका प्रमुख कार्यहरुको विवरण 077/078 समाचार आ.ब. २०७६-७७ मा भएका प्रमुख कार्यहरु .pdf 08/11/2020 - 15:38
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन 076/077 प्रतिवेदन बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७६-७७.pdf 07/24/2020 - 15:15
राजस्व दाखिला र अनुदान फिर्ता दाखिला तथा आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। 077/078 निर्णय, परिपत्र आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा.pdf 07/16/2020 - 20:47
राजस्व दाखिला र अनुदान फिर्ता दाखिला तथा आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। 077/078 निर्णय, परिपत्र आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा.pdf 07/16/2020 - 20:47