शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ०७६/०७७ आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन.pdf
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७७/७८ ०७६/०७७ कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७७.७८_1.pdf
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान निकासा र स्थानीय तहमा संकलन भएको राजश्‍व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने सम्वन्धमा । ०७६/०७७ अनुदान निकासा र राजश्‍व सम्वन्धमा । .pdf
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सारांश ०७६/०७७ आर्थिक वर्ष २०७७-७८को बजेट सारांश (वित्तीय हस्तान्तरण समेत).pdf
समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७/७८ ०७५/०७६ समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७.७८.pdf
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७/७८ ०७६/०७७ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७.७८.pdf
प्रदेश नं १ को आर्थिक सर्भेक्षण २०७६/७७ ०७६/०७७ प्रदेश नं. १ को आ.व. २०७६.७७ आर्थिक सर्वेक्षण.pdf
रातो किताब २०७७/७८ ०७६/०७७ रातो किताब २०७७-७८.pdf
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्य ०७६/०७७ आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को बजेट बक्तव्य_1.pdf
कोभिड-१९ ले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाल फर्किन प्रतिक्षारत र फर्किएका प्रदेश १ वासीहरुको सूचना संकलनका लागि तयार पारिएको सर्वेक्षण प्रश्नावली फारम। ०७६/०७७

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण