शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७७/७८ ०७६/०७७ कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७७.७८_1.pdf 07/05/2020 - 19:44
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सारांश ०७६/०७७ आर्थिक वर्ष २०७७-७८को बजेट सारांश (वित्तीय हस्तान्तरण समेत).pdf 06/28/2020 - 14:26
समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७/७८ ०७५/०७६ समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७.७८.pdf 06/19/2020 - 10:29
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७/७८ ०७६/०७७ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७.७८.pdf 06/16/2020 - 13:20
प्रदेश नं १ को आर्थिक सर्भेक्षण २०७६/७७ ०७६/०७७ प्रदेश नं. १ को आ.व. २०७६.७७ आर्थिक सर्वेक्षण.pdf 06/15/2020 - 20:53

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण