संक्षिप्त परिचय

मन्त्रालयको नाम:आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्थापना-२०७४/१०/२९, साईनबोर्ड अनावरण-२०७४/११/०२, मन्त्रालय रहेको ठेगाना-विराटनगर-७¸ सरस्वती टोल